SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI PROJE YARIŞMASI

 
KAPSAM
Yarışmaya Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve Tıp dışında diğer sağlık alanlarında eğitim gören ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencilerinin hazırlamış olduğu temel tıp bilimleri, klinik bilimler veya epidemiyoloji gibi sağlık alanlarında yapılmış projeler katılabilir. Proje daha önce başkası tarafından yapılmamış ve herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
BAŞVURU

Proje konusu sağlık bilimleri alanında olmalıdır. Projeye katılmak için ülkemizde tıp veya diğer sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans veya lisanüstü eğitimi gören herhangi bir sınıfta üniversite öğrencisi olmak gerekir. Proje ekibi bir veya birden fazla öğrenciden oluşabilir. Yarışmacılar birden fazla proje ile yarışmaya katılabilirler Proje web sayfasında sunulan poster şablonu üzerinde, başvuru formunda belirtilen proje içeriğine ait; projenin adı, proje ekibi ve adresi, projenin amacı, kullanılacak yöntem ve elde edilecek sonuçlar ve önemini açıkça belirtecek şekilde sunulmalıdır. Proje özgün olmalı ve projenin etik uygunluğu (gerekli ise) yarışmacılar tarafından belgelenmelidir. Proje başvurunuz için bu belgelerin gerekli olup olmadığına karar verilemeyen durumlarda Celal Bayar Üniversitesi Etik Komisyonu ile temasa geçerek bilgi alabilirsiniz. Proje başvurusunda bulunan yarışmacı/yarışmacılar internet sitesinde yayınlanan Proje Hakları ve Gizlilik Sözleşmesini imzalayarak teslim etmelidir. Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş yarışmacı/yarışmacılar tarafından üstlenilecektir. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmacılar aynı projeyle ile sadece bir kategoride başvurabilirler. Yarışmaya komite üyelerinin yakınları başvuramaz.

DEĞERLENDİRME
Yarışmada değerlendirme 2 aşamada yapılacaktır.
ÖN ELEMELER

Projelerin final yarışmasına kalıp kalmayacağı değerlendirmek için yarışma jürisi tarafından ön eleme yapılacaktır.

Ön elemede yarışmacıların doldurdukları başvuru formu incelenecektir. Bu nedenle yarışmacıların 13 Nisan 2019 tarihine kadar “baharsenligi.cbu.edu.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gereklidir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

Ön elemeden geçen ve finale kalan projeler 27 Nisan 2019 tarihinde duyurulacaktır. Finale kalan projeler, 8-10 Mayıs 2019 tarihlerinde sözlü olarak sunulmak üzere bilimsel poster formatında hazırlanacaktır. Yarışmacıların final değerlendirmelerinde posterleri ile birlikte komisyon tarafından ilan edilen yarışma alanında hazır olmaları gerekmektedir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan yarışmacılar final günü belirlenecek, ayrıca “www.mcbu.edu.tr” adresinden de duyurulacaktır.

ÖDÜLLER

Yarışmaya katılacak yarışmacıların Manisa’ya ve yarışmanın yapılacağı mekâna ulaşım giderleri ile konaklama ücretleri yarışmacının kendisine aittir. Ödül töreni 10 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak, yeri ve saati “www.mcbu.edu.tr” adresinden ilan edilecektir.

Ödüller takım adına takım liderine verilir. Ödülün takım içinde dağılımı takım üyelerinin sorumluluğundadır. Ödüllerden doğabilecek her türlü vergi ve yükümlülükler yarışmacı/yarışmacılara aittir. Ödül alan projenin yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olmadığı veya projenin başka bir kişiye ya da kuruma ait olduğunun saptanması halinde ödül bu yarışmayı düzenleyen kurum tarafından kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır. Tüm yarışmacılara katılım belgeleri verilecektir. Dereceye değer proje bulunamazsa ödül verilmez. Projenin ödüle layık olup olmadığının takdiri ise jüri üyelerine aittir. Herhangi bir dereceye layık projenin olmaması halinde diğer projelerin dereceleri yükseltilmez.

Birinciye 1500 TL, İkinciye 1000 TL, Üçüncüye 500 TL takdim edilecektir.

ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmacıların Manisa’ya ulaşımı ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
SON BAŞVURU TARİHİ
13 Nisan 2019 saat 17:30’dan sonra sunulan projeler kabul edilmeyecektir.