SES YARIŞMASI

 
KAPSAM

Yarışmaya Manisa Celal Bayar Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrenciler katılabilir. Adaylar söylemek istedikleri herhangi bir müzik türünde şarkı seçebilirler.

BAŞVURU
  • Yarışmacılar bireysel olarak yarışmaya katılabilirler.
  • Yarışmacılar hazırlandıkları bir adet şarkı ile yarışmaya katılabilirler.
  • Yarışmacılar eğer bir enstrüman çalıyorlarsa enstrümanları ile yarışmada şarkı söyleyebilirler. Sadece enstrüman performansı değerlendirmeye alınmayacaktır. Ses değerlendirilirken enstrüman çalımı değerlendirmeye olumlu ya da olumsuz etki etmeyecektir.
  • Yarışmacı tarafından Yarışma Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
  • Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün sorumluluk yarışmacıya/yarışmacılara aittir.
  • Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş yarışmacı/yarışmacılar tarafından üstlenilecektir.
  • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
DEĞERLENDİRME

Performansların final yarışmasına kalıp kalmayacağını değerlendirmek için yarışma jürisi tarafından ön eleme yapılacaktır.Yarışmacıların 13 Nisan 2019 tarihine kadar “baharsenligi.cbu.edu.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gereklidir. Ön elemeler 2 - 3 Mayıs 2019 tarihinde saat 10:30'da Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ

Ön elemeden geçen ve finale kalan yarışmacılar 4 Mayıs 2019 tarihinde duyurulacaktır. Finale kalan yarışmacılar için profesyonel orkestra ile prova günleri belirlenecek ve ilan edilecektir. Yarışmacıların final değerlendirmelerinde komisyon tarafından ilan edilen yarışma alanında hazır olmaları gerekmektedir.

Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan yarışmacılar final günü belirlenecek, ayrıca “www.mcbu.edu.tr” adresinden de duyurulacaktır.

ÖDÜLLER

Yarışmaya katılacak yarışmacıların Manisa’ya ve yarışmanın yapılacağı mekâna ulaşım giderleri ile konaklama ücretleri yarışmacının kendisine aittir. Ödül töreni 10 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak, yeri ve saati “www.mcbu.edu.tr” adresinden ilan edilecektir.

Ödüller takım adına takım liderine verilir. Ödülün takım içinde dağılımı takım üyelerinin sorumluluğundadır. Ödüllerden doğabilecek her türlü vergi ve yükümlülükler yarışmacı/yarışmacılara aittir. Ödül alan projenin yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olmadığı veya projenin başka bir kişiye ya da kuruma ait olduğunun saptanması halinde ödül bu yarışmayı düzenleyen kurum tarafından kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır. Tüm yarışmacılara katılım belgeleri verilecektir. Dereceye değer proje bulunamazsa ödül verilmez. Projenin ödüle layık olup olmadığının takdiri ise jüri üyelerine aittir. Herhangi bir dereceye layık projenin olmaması halinde diğer projelerin dereceleri yükseltilmez.

Birinciye 1500 TL, İkinciye 1000 TL, Üçüncüye 500 TL takdim edilecektir.

Dereceye değer performans bulunamazsa ödül verilmez. Performansların ödüle layık olup olmadığının takdiri ise jüri üyelerine aittir. Herhangi bir dereceye layık performansın olmaması halinde diğer performansların dereceleri yükseltilmez.

ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmacıların Manisa’ya ulaşımı ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
SON BAŞVURU TARİHİ
13 Nisan 2019 saat 17:30’dan sonra sunulan projeler kabul edilmeyecektir.