MİLLİ MÜCADELENİN 100.YILI TEMALI DENEME YARIŞMASI

 
KAPSAM

Milli Mücadelenin 100. Yılı Temalı deneme yazma yarışmasıdır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrenciler katılabilir.

BAŞVURU
 • Yarışmaya katılan denemeler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.
 • Her yarışmacı, yarışmaya bir deneme katılabilir.
 • Yarışmaya komite üyelerinin yakınları başvuramaz.
 • Yarışmaya katılan deneme eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde Üniversitemiz tarafından bir kitapta toplanacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dilbilgisi, imla ve noktalama açısından düzeltme yapılabilir.
 • Yarışmaya deneme gönderen yazarlar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
 • Temel değerlerle ve konuyla örtüşmeyen veya bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen veya çok sayıda yazım ve noktalama hatası içeren deneme değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanunîi ve hukukî süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuran yarışmacı tarafından üstlenilecektir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
DEĞERLENDİRME
 • Yarışmada değerlendirme iki aşamada yapılacaktır.
 • Denemelerin finale kalıp kalmayacağını değerlendirmek için, yarışma jürisi tarafından ön eleme yapılacaktır.
 • Ön elemeden geçen ve finale kalan şiirler, 27 Nisan 2019 tarihinde “baharsenligi.cbu.edu.tr” adresinden duyurulacaktır.
 • Finale kalan eserler 8-10 Mayıs 2019 tarihlerinde sergilenecektir.
 • Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan yarışmacılar final günü belirlenecek, ayrıca “baharsenligi.cbu.edu.tr” adresinden de duyurulacaktır.
ÖDÜLLER

Yarışmaya katılacak yarışmacıların Manisa’ya ve yarışmanın yapılacağı mekâna ulaşım giderleri ile konaklama ücretleri yarışmacının kendisine aittir. Ödül töreni 10 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak, yeri ve saati “www.mcbu.edu.tr” adresinden ilan edilecektir.

Ödüller takım adına takım liderine verilir. Ödülün takım içinde dağılımı takım üyelerinin sorumluluğundadır. Ödüllerden doğabilecek her türlü vergi ve yükümlülükler yarışmacı/yarışmacılara aittir. Ödül alan projenin yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olmadığı veya projenin başka bir kişiye ya da kuruma ait olduğunun saptanması halinde ödül bu yarışmayı düzenleyen kurum tarafından kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır. Tüm yarışmacılara katılım belgeleri verilecektir. Dereceye değer proje bulunamazsa ödül verilmez. Projenin ödüle layık olup olmadığının takdiri ise jüri üyelerine aittir. Herhangi bir dereceye layık projenin olmaması halinde diğer projelerin dereceleri yükseltilmez.

Birinciye 1500 TL, İkinciye 1000 TL, Üçüncüye 500 TL takdim edilecektir.

ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmacıların Manisa’ya ulaşımı ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
SON BAŞVURU TARİHİ
13 Nisan 2019 saat 17:30’dan sonra sunulan projeler kabul edilmeyecektir.